Õigused

Nukukood

2020 nukupood.ee KÕIK ÕIGUSED ON KAITSTUD.

Kasutamistingimuste kohta vt alltoodud õiguslikku teavet.

Käesolevat veebisaiti haldab Nukupood OÜ, mille aadress on Nukupood OÜ Puuvilla 26, Tallinn 10314 Eesti

Kõik selle Veebisaidi kasutajad nõustuvad automaatselt Veebisaidi Kasutustingimuste ja Õigustega. Veebisaidi kasutamine on vabatahtlik ja Kasutaja vastutusel. Kõiki Õiguseid ja Kasutustingimusi võime muuta ilma Klienti ette teavitamata ja igal ajal ning kohas. Kõik muutused on kättesaadavad nii nukupood.ee Õigused lehel kui ka Kasutustingimuste lehel.

Kõigile sellisele sisule, graafikale, koodile ja sisestatud tarkvarale, sellele lisatud kujul, koodil ja tarkvaral põhinev sisu, graafika, kood ja tarkvara kuuluvad nukupood.ee valduses olevatele või litsentseeritud autoriõigustele ja need õigused on kaitstud. Sellel veebisaidil olevate lehtede paberkopeeringute elektrooniline kopeerimine ja trükkimine on lubatud ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel, mis on seotud nukupood.ee tellimus(t)e või ostudega. Veebisaidi, selle sisu või teabe mis tahes muul viisil kasutamine, on rangelt keelatud, välja arvatud juhul, kui nukupood.ee -lt on kirjalik luba saadud.

See veebisait võib sisaldada trükivigu või ebatäpsusi ning see ei pruugi olla täielik või praegune. Seetõttu jätab nukupood.ee endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või väljajätmisi (ka pärast tellimuse esitamist) ning muuta või uuendada teavet igal ajal ilma ette teatamata. Pange tähele, et sellised vead, ebatäpsused või puudused võivad olla seotud hinnakujunduse ja kättesaadavusega ning me jätame endale õiguse tühistada või keelduda mis tahes tellimuse vastuvõtmisest vale hinna või kättesaadavuse teabe alusel. Vabandame ebamugavuste pärast.

See veebisait ja selle veebisaidi mis tahes teave või sisu on kõikides juhtudes esitatud "nagu on". nukupood.ee ei tee selle veebisaidi või selle veebisaidi kaudu või selle kaudu juurdepääsetava teabe kohta mingeid kinnitusi ega garantiisid, nii otseselt kui kaudselt. Välja arvatud juhul, kui kehtivate seaduste kohaselt on teisiti sätestatud, ei vastuta nukupood.ee ega selle ettevõtted ega juhatajad, ametnikud, töötajad, esindajad, töövõtjad, pärijad või nende volitatud isikud mitte mingil juhul kahjude eest, mis tulenevad kasutusest või on seotud selle veebisaidiga või selle veebisaidiga seotud muu veebisaidi kaudu. See vastutuse piiramine kehtib otseselt, kaudselt, otseselt, erilisel, karistuslikul või muudel kahjudel, mida teid või teisi võib kannatada. Samuti ei vastuta kaotatud kasumi eest, äritegevuse katkemist või andmete või teabe kadumist, isegi kui nukupood.ee on eelnevalt teavitatud võimalike kahjude eest

 Nukupood, selle lehe päised, kohandatud graafika, nupud, pildid ja muud selle veebisaidi sisu kuuluvad kaubamärgi, teenindusmärgi, kaubamärgi, autoriõiguse ja / või muude nukupood.ee või Nukupood OÜ valduses olevate või intellektuaalomandi õiguste või litsentside alla. Muud käesolevas veebisaidil kasutatud kaubamärgid, tootenimed ja ettevõtte nimed või logod on nende vastavate omanike omanduses. Välja arvatud juhul kui on selgesõnaliselt lubatud, on selle veebisaidi mis tahes kaubamärgi, kaubanimede, logode, piltide, graafika või sisu kasutamine või väärkasutamine rangelt keelatud.

 nukupood.ee ei esinda ega garanteeri ühegi viidatud veebisaidi ohutust. Kõik viited on eraldiseivad nukupood.ee -st ning viitele järgnemine toimub Kasutaja isiklikul vastutusel.

Nukupood ei soovi selle veebisaidi kaudu konfidentsiaalset, varalist või salajast salajast teavet saada (välja arvatud teave, mis on seotud teie tellitud pakkumisega). Pange tähele, et nukupood.ee-le saadetud teavet, materjale, soovitusi, ideid või kommentaare peetakse mittekonfidentsiaalseks. Andes mõnda sellist teavet, annate nukupood'ile tagasivõtmatu, pikaajalise ja piiramatu litsentsi selliste materjalide, teabe, soovituste, ideede või kommentaaride kasutamiseks, muutmiseks, reprodutseerimiseks, edastamiseks, kuvamiseks ja levitamiseks mis tahes eesmärgil, sealhulgas reklaamimiseks. Näiteks võime veebisaidil või trükireklaamil kasutada veebisaidil klientide arvustusi koos ainult esmase nimega ja elukoha või linnaga.

nukupood.ee'l on õigus, kuid mitte kohustus jälgida ja parandada või eemaldada sellel saidil olevate kasutajate postitatud kommentaarid või toote ülevaated ("Kommentaarid"). Te olete ainuisikuliselt vastutav kommentaaride eest, mille olete postitanud selle saidi kaudu või selle saidiga seotud Veebisaitide kaudu, nende täpsuse ja kommentaaride esitamise ja postitamise tagajärgede eest. Samuti peaksite olema skeptiline teiste poolt pakutava teabe suhtes ja tunnistate, et ükskõik millised saidil postitatud kommentaarid on omal vastutusel. Näiteks ei vastuta me ühegi kommentaariga kasutaja poolt postitatud või saatnud arvamuse, nõuande, soovituse eest ja me ei nõustu nendega. Nõustute, et teie kommentaarid ei riku kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigust, kaubamärki, privaatsust või muud isiklikku või varalist õigust. Lisaks nõustute, et teie Kommentaarid ei sisalda vale ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku või ebamäärane materjali ega sisalda arvutiviirust või pahavara, mis võiks mingil viisil mõjutada selle saidi toimimist.